האסטרטגיה הישראלית

 

הפדרציה היהודית בקנדה אחראית על אבטחת הפעילות הכלכלית הקנדית והשפעתה על נושאים בינלאומיים הנוגעים לקהילה היהודית וכן פיקוח על תוכניות ופרויקטים הממומנים על ידי קנדה.

 

התפקיד המרכזי של המשרד הישראלי של הפדרציות היהודיות בקנדה הוא לפקח על פרויקטים ותוכניות  של רווחה חברתית והומניטרית הממומנים על ידי תורמים קנדים. הפעילות הישראלית מפוקחת על ידי וועדת חלוקה אשר מורכבת ממתנדבים קנדיים תושבי ישראל. הפדרציה היהודית בקנדה מחויבת להבטיח כי כל התרומות יחולקו בהתאם לרגולציות של מס ההכנסה הקנדי.

 

קהילות קנדיות משקיעות משאבים כלכליים ואנושיים בכדי ליצור שינוי באזורים מתקשים ולא מפותחים בישראל, המבוסס על רעיונות משותפים , אתגרים ומודלים של הצלחה. הקהילות הישראליות והקנדיות משתפות פעולה בנושאים חברתיים וזאת בעזרת יצירת פרויקטים המתמקדים בנוער, השכלה, רווחה חברתית ובניית מסוגלות.

תוכניות השותפות הישראלית והשקעותיה מתמקדים בתחומים שלהלן:

 השכלה

פרויקטים הכוללים מלגות להשכלה על תיכונית ומרכזי נוער, תוכניות לתלמידים מוכשרים ותגבור נוסף לתלמידים מתקשים

 בריאות

הפדרציות הקנדיות משמשות שחקן מרכזי בפיתוח שירותי בריאות בפריפריה הישראלית. ההשקעות כוללות את הרחבת בית חולים יוספטל באילת והקמת המרכז האוניברסיטאי, בר אילן בצפת

 חידוש

השותפות תורמת בצורה משמעותית לפרויקטים חדשניים התומכים בכלכלה ופיתוח החברתי של הקהילות השונות. כל פרויקט הוא זרז פוטנציאלי לשינוי ולדוגמא תעשיית האנרגיה המתחדשת בישראל

הפדרציה היהודית בקנדה והפדרציות הקנדיות הינן חלק מברית מיוחדת עם הסוכנות היהודית בישראל (JAFI), הג'ויינט (JDC), קרן היסוד (KH-UIA) והפדרציות היהודיות של צפון אמריקה (JFNA). פעילות משותפת בין ארגונים אלו ובהינתן ניסיונם והתמחותם, מספקת הטבות רבות ערך לקהילה היהודית בקנדה