שותפות ישראל טורונטו

שדרות

במרחק קילומטר בלבד מרצועת עזה ותחת מתקפת טילים מתמדת במשך 14 שנים, הפכה שדרות לסמל לחוסנו המופלא של המחוז. למרות קשיים כלכליים ותשתית מוגבלת, המרקם החברתי נשאר חזק. צעירים ומשפחות צעירות ונחושות עברו להתגורר בשדרות לצורך שיקומה, החייאתה ולחיזוק הקהילה.

 

מאז 2006 פדרציית טורונטו הינה תומכת נלהבת של העיר ואוכלוסייתה.

 

ההשקעות האסטרטגיות של השותפות תומכות בפיתוחה של קהילה חזקה ועמידה על ידי:

  1. שיפור איכות ההוראה והחינוך המוניציפאלי ובכך למשוך לאזור משפחות צעירות וזאת למטרת חיזוק העיר בעזרת גידול דמוגרפי.
  2. שיפור שירותי הבריאות האזוריים.
  3. פיתוח הזדמנויות תעסוקתיות.

 

תוך יצירת קשרים עם ההנהגה המקומית- בעירייה וארגונים לא ממשלתיים- השותפות הצליחה:

  1. לגייס יותר מ-5 מיליון דולר שהושקעו בתוכניות ומבנים.
  2. השקעה משמעותית בצעירים ומתבגרים, אשר בחלקם משמשים בתפקידי מנהיגות בקהילה.
  3.  מימון בניין קומה שנייה במרכז הקהילתי, ובכך לאפשר למרכז להפוך לחממה של פעילויות ומיזוג קהילתי.
  4. תמיכה בתהליך תכנוני אסטרטגי ארוך טווח הן ברמה הקהילתית והעירונית.
  5. .בניית שיתוף פעולה בין עמותות מקומיות לצורך שמירה ושיתוף מידע על הנעשה וכן גיוס תרומות נוספות.

תוכנית מטה"מ לחינוך- תוכנית הדגל של השותפות ששמה לעצמה לפעול לשיפור משמעותי של תחום החינוך בשדרות תוך העלאת הסטנדרטים האקדמאיים, חיזוק כלכלת העיר ויצירת הגירה חיובית לעיר של תושבים בעלי כישורים.

 

מטרות התוכנית:

 • שיפור תוכנית הלימודים בתחומי מתמטיקה ומדעים בכל הרמות.

 • אספקת מחשבים וציוד אלקטרוני נוסף לגני ילדים.

 • הקמת שני מרכזים מדעיים עירוניים לרווחת תלמידי בתי הספר היסודיים.

 • מתן השתלמויות למורים למתמטיקה ומדע.