שותפות ישראל טורונטו

המגבית היהודית המאוחדת בטורונטו פועלת למען שיפור בחברה הישראלית בתחומי החינוך, הבריאות, הסוציו- כלכלי והתרבותי.

 

שיתוף פעולה זה עוזר לחולל שינוי בקרב אוכלוסיות נזקקות וליצור הזדמנויות שונות לפיתוח הן לפרטים והן לקהילות השונות.

משאבים רבים מושקעים באזורים המוניציפליים הבאים